Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly pro nemocné

Příspěvky

Domácí úkoly pro Ráďu, Kačku M., Filipa na týden 27.-31.5.

31. 5. 2013

KAČKA MARTINOVÁ A FILIP dostali úkoly individuálně v týdnu přímo ode mne (nebo od Barči či Adama).

Úkoly pro Ráďu - ČJ - Souvětí a jeho stavba, větný vzorec, spojovací výrazy UČ str.194-195 - přečíst tabulky Pamatujte si! a str.194/cv.3 do školního sešitu, PS str.39/cv.9

M - soustavy souřadnic UČ str.137-138 projít si některé motivační úlohy, PS str.47/cv.1,2,3.

VL  - Spolková republika Německo uč.str.44-45 přečíst

 

Domácí úkoly pro Báru a Kačku Martinovou

23. 5. 2013

ČJ - shoda přísudku s podmětem -opakujeme (a prohlubujeme) ze 4.třídy - UČ str.176/ Pamatujte si! , PS str.38/cv.8 a str.37/cv.5

M - desetinná čísla - násobíme a dělíme 10, 100; zaokrouhlujeme desetinná čísla na celky

   - pracovní list, který jsem dětem vytvořila (v UČ a v PS na tohle žádná cvičení nejsou)

M GEO - PS str.44/cv.1,2

- UČ str.76,  Řídící soustava (přečíst + zápis od spolužáků)

VL - opakovali jsme Polskou republiku + referáty dětí

 

Domácí úkoly pro Barču, Adama a Domču za 7. a 10.5.

10. 5. 2013

ČJ - vyhledávání a určování základní skladební dvojice, PS str. 35/cv.1 a 36/cv.3

m - desetinná čísla a počítání s nimi - pamětné a písemné sčítání a odčítání, zkuste vypočítat nějaké příklady do školního sešitu (procvičte)

VL - hodina nebyla (státní svátek), domácí příprava referátu na vybraný stát evropy

PŘ - opakování zdravá životospráva a zdravá strava

 

Domácí úkoly pro Filipa a Tadeáše

26. 4. 2013

ČJ - opakujeme a procvičujeme slovesa (pracovní list)

M - desetinná čísla UČ str.96-97, PS str.24/cv.1,2,3,4

PŘ - Trávicí soustava (přečíst z UČ + zápis od spolužáků)

VL - Slovenská republika (dokončení zápisu v šk.sešitu) + referáty

 

Domácí úkoly pro Kačku M. ,Tadeáše a Adama na 9.-12.4.

5. 4. 2013

ČJ - dokončili jsme číslovky (písemné opakování), SLOVESA a jejich mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas, způsob)

M - procvičujeme obsah čtverce a obdélníku v praktických úlohách PS str. 17/cv.8 a str.40/cv.5,6,7 a 41/cv.11

VL - více jsme se zaměřili na ČR v rámci Evropské unie (práce s daty, tabulkou, informacemi)

PŘ - "Kůže" UČ str.72 (+zápis od spolužáků)

 

 

Domácí úkoly pro Filipa, Haničku, Tomáše B., Petra K., Domču, Terezu na týden 25.-27.3.

26. 3. 2013

ČJ - skloňování číslovek: dvě, obě a dalších UČ str.138-139 pročíst tabulky, 138/cv.1 ústně, 143/cv.2 do školního sešitu

M PS str.18/cvičení k zopakování mat.operací a převodů (co zvládnete)

M GEO - převody jednotek obsahu a výpočet obsahu čtverce, obdelníku UČ str.128-129 pročíst, PS str.16/1,2,3,7   a str.39/cv.3 převody jednotek obsahu 

VL - doplnit si zápisy z posledních témat Česká republika-naše vlast, součást Evropy, organizace (NATO, EU, OSN...)

- doplnit si zápisy z témat Opěrná a pohybová soustava (KOSTRA a SVALY)

 

Domácí úkoly pro Filipa, Toma Kl.,Toma B.,Haničku, Radovana,Kačku Iv.,Natálku na týden 18.-22.3.

20. 3. 2013

ČJ-procvičujeme číslovky, vyhledáváme v textech, určujeme druhy číslovek UČ str.133/cv 1 přečíst a vypsat do školního sešitu číslovky, určit jejich druh, PS str.29/cv.1,3

M - procvičujeme převody jednotek času PS str.10/celá

M GEO - obsah čtverce a obdélníku -přečíst v učebnici, PS str.39/cv.1, převody jednotek obsahu PS str.16/cv.1,2

VL - Česká republika, CHKO a NP, Česká republika jako součást Evropy  UČ str.36-39 přečíst (doplnit zápis od spolužáků)

PŘ - Člověk-opěrná a pohybová soustava (KOSTRA) v UČ přečíst str 71-72 (doplnit zápis od spolužáků)

 

Domácí úkoly pro Filipa a další nemocné .... na týden 11.-15.3.

13. 3. 2013

ČJ - nová látka -ČÍSLOVKY Uč str.134/přečíst a do šk.sešitu si udělat jednoduchý zápis jednotlivých druhů číslovek, které rozlišujeme (+příklad), PS str.29/cv.2

Pravidelně doma číst!

M - převody jednotek času PS str.10/cv.1,2,3,4,6

M GEO - obvod čtverce a obdélníku PS str.38/cv.6,8

VL - Česká republika Uč str.36-37 přečíst (doplnit zápis od dětí)

- str. 68-70 přečíst (doplnit zápis od dětí)

 

Domácí úkoly pro Anežku na týden 4.-8.3.

6. 3. 2013

ČJ -  Skloňování zájmen osobních-SE- s sebou, sebou UČ str.123/Pamatuj si! přečíst a ústně si udělat cv.3, PS str.28/4,7

M - převody jednotek - PS str.14/cv1,2,5,7 a str.8/cv.1,2,4

M_GEO - PS str.37/1,2,3 a 38/cv.5

VL - přečíst UČ str.34-35

- přečíst UČ Zoologická zahrada,botanická zahrada a arboreta

 

Domácí úkoly pro: Adama, Tomáše Kl., Tomáše B, Kačku I., Kačku Ch.

27. 2. 2013

ČJ - skloňování osobnách zájmen JÁ,TY MY,VY,SE - zaměříme se nejprve na zájmeno JÁ , přečíst a naučit se uč str.  124/Pamatujte si! 122/tabulka ,Ps str.  28/cv.5 a 6,1.

M - převody jednotek hmotnosti PS str 12/celá stránka str.13/cv.8,11

M GEO - PS osová souměrnost, opakování - obvod čtverce PS str.36/cv.5

VL - Podnebí a vodstvo Evropy UČ str. 32-33     + zápis od spolužáků